Onderzoek negatievenarchief J. Vaz Dias

In opdracht van het Joods Historisch Museum heb ik onderzoek gedaan naar het negatievenarchief van de joods-Amsterdamse fotograaf Jacob (Jaap) Vaz Dias (1924-1986). In de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog is Vaz Dias een van de weinige fotografen die het wel en wee van het joodse leven in Amsterdam vastlegt. Hij was een broodfotograaf met een oog voor de esthetiek van het alledaagse. Naast joodse huwelijken en oorlogsmonumenten, fotografeert hij bijvoorbeeld spelende kinderen op straat en dames die de nieuwste mode bewonderen in een modehuis. Die maatschappelijke betrokkenheid en waardering van het alledaagse is kenmerkend voor de Nederlandse documentaire fotografie in de jaren ’40 en ’50.

Onderzoeksverslag

Na gericht onderzoek (beelden analyseren, contextualiseren, gefotografeerde locaties bezoeken en contact met Vaz Dias’ kennissen) heb ik een korte biografie van de fotograaf opgesteld en de voorstellingen op de negatieven geduid. In het onderzoeksverslag geef ik per uitgelicht onderwerp een beschrijving van de voorstelling, plaats ik het in een historische context en bespreek prints en/of publicaties indien bekend. Het onderzoeksverslag, opgeleverd voorjaar 2018, is in te zien in de bibliotheek van het Joods Historisch Museum.

Uitsnede van vintage indexprint, gemaakt door J. Vaz Dias