Fotoreportage ‘Gebouwen achter de vrouwen’

In opdracht van Stichting Commons Network en in samenwerking met Verdedig Noord.

Het Leger des Heils, Cordaan en Doras. Dat zijn de grote zorgverleners in Amsterdam-Noord waar de meesten wel eens van hebben gehoord. Toch wordt een groot deel van de zorg niet door hen geleverd, maar door lokale initiatieven en buurtnetwerken. Deze initiatieven, vaak geleid door vrouwen, zijn van onschatbare waarde voor hun buurt.

Samen vormen deze vrouwen en hun initiatieven het informele zorgnetwerk van Amsterdam Noord. Een belangrijk sociaal vangnet voor de kwetsbaarste bewoners van ons stadsdeel. Als het nodig is, treden deze vrouwen op de voorgrond. Maar liever opereren ze op de achtergrond, in de haarvaten van het stadsdeel. Daar strijden zij tegen armoede en sociaal isolement. De overeenkomst tussen al deze initiatieven: een laagdrempelige locatie middenin de wijk.

In een sterk gentrificerend stadsdeel als Amsterdam-Noord, staat juist die huisvesting zwaar onder druk. Huren stijgen, buurthuizen verdwijnen en de locaties die deze stichtingen krijgen toegewezen zijn vaak tijdelijk. Terwijl die huisvesting zo belangrijk is voor het succes van deze organisaties. Daarom heb ik ervoor gekozen om niet de vrouwen, maar de gebouwen achter de vrouwen vast te leggen.

Bekijk de foto’s en lees het complete verhaal op citiesforchange.org, een project van Stichting Commons Network over een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin welzijn en solidariteit vooropstaat.

Sinds maart 2022 is het project te zien in de foyer van de Rietwijker in de Banne.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Project