Project Mijn Bevrijdingsfoto

In het kader van 75 jaar vrijheid startte ik in januari 2020 een zoektocht samen met alle Noorderlingen naar nieuw beeldmateriaal van de bevrijding door de ogen van Noord-Amsterdammers.

Nu steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog onder ons zijn, worden de beelden die het verleden zichtbaar maken steeds belangrijker. Hoe de bevrijding door Noorderlingen werd gevierd is nog niet eerder op deze manier onderzocht en in beeld gebracht.

Een beetje context

In mei 1945 werd Amsterdam bevrijd van de Duitse bezetter en dat werd groots gevierd in de hele stad. In Amsterdam-Noord werd een feestcomité opgericht en wijken vormden een eigen buurtcomité. In een maand werd een driedaags feestprogramma uit de grond gestampt. De aftrap vond plaats op maandagavond 25 juni met een kampvuur in het Volewijckpark (nu het Noorderpark).* Dinsdag 26 juni stond in het teken van de jeugd en 27 juni sport. Op 28 juni vond een grote optocht met praalwagens plaats in de stad. Hier zijn ongetwijfeld ook foto’s van gemaakt.

Het doel

Het doel van dit project is om nieuw beeldmateriaal van de bevrijding in 1945 te verzamelen en voor de vergetelheid te behoeden. Ik gebruik hiervoor the wisdom of the crowd; inwoners van Amsterdam-Noord worden gevraagd hun zolders te doorzoeken, fotoalbums af te stoffen en een bijdrage te leveren aan dit onderzoek dat betrekking heeft op ons Noord. Door de foto’s aan te vullen met verhalen (van ooggetuigen) en in een historische context te plaatsen, ontstaat een uniek visueel document van de bevrijding. 

De uitvoering

Ik verspreidde de oproep bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en huisartsenposten in Amsterdam-Noord. Ook ging ik op zoek naar het verhaal achter de bevrijdingsfoto van mijn opa, Jaap Akkermans. Deze foto plaatste ik (met oproep tot inzenden van bevrijdingsfoto’s) in het Noord-Amsterdams Nieuwsblad, de Purmerpleinbuurtkrant en in verschillende Facebookgroepen.

Het resultaat

Op de website van het Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) zijn zes ingezonden foto’s van Noord-Amsterdammers te zien, met bijbehorend verhaal. Het verhaal achter de bijzondere bevrijdingsfoto van mijn opa, de Nieuwendammer Jaap Akkermans, is hier te lezen. Alle bevrijdingsfoto’s zijn te zien in de tentoonstelling Noord Vrij, vanaf 2 juli 2020 te bezoeken in Museum Amsterdam Noord

Partners

Het project Mijn Bevrijdingsfoto is een initiatief van beeldonderzoeker Laura van Roemburg i.s.m. Museum Amsterdam Noord en het Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN).

Nieuwsbrieven

Update #1, verstuurd op 9 feb 2020
Update #2, verstuurd op 17 mrt 2020
Update #3, verstuurd op 3 mei 2020
Update #4, verstuurd op 1 juli 2020

*Bron: Feestcomité Amsterdam-Noord (1945) Feestgids voor Amsterdam-Noord ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van de hoofdstad uit de Duitse onderdrukking. Amsterdam: N.V. Van Munster’s drukkerijen